የኢትዮጵያ የህግ ሰነዶች

የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት

አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ

የሕገ መንግሥት አጣሪ ምክር ቤት

የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

የፌዴራል የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

የፌዴራል ፖሊስ ማቋቋሚያ አዋጅ

የእንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ

ስለ ብሮድካስት አገልግሎት የወጣ አዋጅ

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት አዋጅ

የጸረ-ሽብር አዋጅ

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዳግም ማቋቋሚያ ደንብ

የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነፃነት አዋጅ

የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች የሥነ ምግባር ደንብ

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ

የፀረ ሙስና ልዩ የሥነ ሥርዓት እና የማስረጃ ሕግ አዋጅ